Dataprotectie | Sturmkind DR!FT
Skip to content

Dataprotectie

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse! De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Om deze reden behandelen wij persoonsgegevens in overeenstemming met de nieuwe basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) en de federale wet op de gegevensbescherming NIEUW (BDSG). Neem daarom de volgende informatie over de omgang met uw gegevens in acht:

1) Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser verzonden en opgeslagen in logbestanden, de zogenaamde serverlogbestanden, zoals IP-adres, cookies, datum en tijd van toegang, naam van de bezochte pagina, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende aanbieder. Deze gegevens worden gebruikt om een probleemloze werking van onze website te garanderen en om onze diensten en statistische onderzoeken te verbeteren.

Persoonlijke gegevens worden ook verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening in de webshop of bij de registratie in onze "DR!FT" app. Welke gegevens worden verzameld, kan worden afgeleid uit de respectievelijke invoerformulieren. De aanduiding van de stad is vrijwillig en dient voor het plannen van regionale activiteiten zoals lokale wedstrijden. Het verwijderen van uw klantaccount of de registratie binnen de App is op elk moment mogelijk en kan plaatsvinden door middel van een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de verwerking van contracten en spelactiviteiten. Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en aan het einde van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant was voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek en/of voor het leggen van contacten en de daarmee verbonden technische en/of commerciële administratie. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw verzoek gewist, indien u dat wenst en indien er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens verzameld wanneer u zich inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden in de vorm van onze e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven:

"Stuur mij regelmatig informatie over uw assortiment per e-mail. Ik kan mij te allen tijde afmelden voor uw nieuwsbrief."

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door ons een bericht te sturen. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrieflijst.
E-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA

(http://www.mailchimp.com/), aan wie wij uw gegevens doorsturen voor het versturen van de nieuwsbrief. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een MailChimp server in de VS en daar worden opgeslagen. Om uw gegevens in de Verenigde Staten te beschermen, heeft MailChimp een opdracht tot gegevensverwerking afgesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van persoonlijke gegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u deze overeenkomst voor gegevensverwerking raadplegen op het volgende internetadres: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/. MailChimp is ook gecertificeerd onder de US-EU overeenkomst voor gegevensbescherming "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de EU-regels voor gegevensbescherming. Details van het US-EU Privacy Shield vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000TO6hAAG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens met het oog op de toekomst door contact met ons op te nemen via service@sturmkind.com.

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u akkoord gaat met de eigenaar van het opgegeven e-mailadres en de nieuwsbrief kunt ontvangen.

Wij maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure om ervoor te zorgen dat de nieuwsbrief op een afgesproken manier wordt verzonden. In de loop hiervan kan de potentiële ontvanger worden opgenomen in een distributielijst. De gebruiker ontvangt vervolgens een bevestigingsmail om de registratie op een juridisch veilige manier te bevestigen. Het adres wordt alleen actief opgenomen in de distributielijst als er een bevestiging is ontvangen.

Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en aanbiedingen.

Nieuwsbrief2Go wordt gebruikt als nieuwsbriefsoftware. Uw gegevens worden doorgegeven aan Newsletter2Go GmbH. Het is verboden om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Newsletter2Go is een Duitse, gecertificeerde aanbieder, die werd geselecteerd na de eisen van de basisregeling voor gegevensbeveiliging en de federale wet op de gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "Uitschrijven" in de nieuwsbrief.
Daarom vragen wij u om u regelmatig op de hoogte te stellen van onze maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens door middel van een controle van onze verklaring inzake gegevensbescherming.

2) Doorgifte van persoonlijke gegevens voor de verwerking van bestellingen

2.1 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafhandeling aan het distributie- en logistieke partnerbedrijf doorgegeven. Dit geldt ook voor het e-mailadres, zodat de verzendpartner de verzendbevestiging rechtstreeks naar de klant kan sturen indien nodig.

Wij geven uw betalingsgegevens door aan onze betalingsdienstaanbieder "Stripe" of aan de aangewezen kredietinstelling in het kader van de verwerking van betalingen.
2.2 Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd) als onderdeel van het betalingsproces. PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de desbetreffende betalingsmethode moet worden verstrekt. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidsinformatie vloeien, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Adresgegevens worden onder andere meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

2.3 Indien u kiest voor een betaalmethode van betaaldienstverlener Stripe, wordt de betaling verwerkt door betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, Block 4, Harcourt Centre, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorsturen. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen bij de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/terms

2.4 Indien u in het kader van uw bestelling de betaalmethode "IMMEDIATELY Bankoverschrijving" kiest, sturen wij de verzamelde persoonlijke gegevens door naar SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münchenweiter voor betalingsverwerking. "IMMEDIATELIJKE overdracht" is een directe overdrachtsprocedure waarbij een overdracht tijdens het orderproces kan worden ingevuld en in realtime kan worden uitgevoerd. Hiervoor wordt u doorgestuurd naar de website van de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door SOFORT GmbH vindt u op https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-sicher-ist-sofort-ueberweisung/ en https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen de acceptatie van cookies uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Gebruik van video's (bijv. Youtube, Vimeo)

Deze website maakt gebruik van de Youtube embedding functie om video's van de provider "Youtube" weer te geven en af te spelen. Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van embedded Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens "Youtube" dienen deze onder andere om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Ongeacht de weergave van de ingesloten video's wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google DoubleClick netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming op "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5) Webanalyseservice

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Als IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, zal Google eerder uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die Google Analytics verhindert om in de toekomst cookies van deze site te verzamelen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken):

Google Analytics uitschakelen

Er wordt op gewezen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

6) Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we de reCAPTCHA functionaliteit van Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Dit dient vooral om te onderscheiden of een invoer door een echte persoon wordt gedaan of dat deze door machinale verwerking wordt misbruikt. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service van Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter F DS-GVO op basis van een legitiem belang bij het identificeren van individuele acties op het internet en het voorkomen van misbruik en spam.
Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, is gecertificeerd volgens de U.S. European Privacy Shield Agreement, die vereist dat Google LLC voldoet aan de privacynormen die van toepassing zijn in de EU.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

7) Nieuwsbrief

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De leverancier is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
MailChimp is een dienst waarmee het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u in te schrijven voor de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-US-Privacy-Shield". Het "Privacy Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verstuurd, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden vastgesteld of er een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Technische informatie wordt ook geregistreerd (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, type browser en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als je niet wilt dat MailChimp je analyseert, moet je je afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel voorzien wij in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

egevens die je bij ons hebt opgeslagen om je op de nieuwsbrief in te schrijven, worden door ons bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief en worden zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd nadat je de nieuwsbrief hebt afgemeld. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Met MailChimp hebben we een zogenaamde "Data Processing Agreement" gesloten, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Dit contract kan worden bekeken op de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8) Plugins en gereedschappen

Adobe Typekit Weblettertypen

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Adobe Typekit om bepaalde fonts uniform weer te geven. De leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u onze pagina's opent, laadt uw browser de benodigde lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct weer te geven op uw apparaat. Uw browser brengt een verbinding tot stand met de Adobe-servers in de VS. Hiermee laat Adobe weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.

Adobe is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. Meer informatie is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is vereist om ervoor te zorgen dat het lettertype op onze website consistent wordt weergegeven. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO.
Voor meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts, bezoek: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

9) Facebook-pixels

e website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de conversie te meten.

Dit maakt het mogelijk om het gedrag van pagina-bezoekers te volgen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om doorgestuurd te worden naar de website van de provider. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Guidelines. Hierdoor kan Facebook toestaan dat advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook worden geplaatst. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als exploitant van de site niet worden beïnvloed.
Zie de privacyverklaring van Facebook voor meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie "Aangepast publiek" deactiveren in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op het gebruik gebaseerde reclame van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

10) Uw rechten en hoe u contact met ons opneemt

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Mocht u nog vragen hebben over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of over de algemene gegevensbescherming bij Sturmkind GmbH, neem dan contact met ons op. Hetzelfde geldt voor informatie, blokkering, verwijdering en correctieverzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen.

Gelieve vragen schriftelijk te stellen:

Sturmkind GmbH
Ansprechpartner Datenschutz
St.-Guido-Stifts-Platz 5
67346 Speyer

service@sturmkind.com

Deze website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Door de website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.Meer informatie